USK Praha & VICTORIA

Více o nás

Novinky


ATLET ROKU 2021

Tři atleti našeho oddílu se vešli do první, vyhlašované desítky tradiční ankety ATLET ROKU. Koulař TOMÁŠ STANĚK obsadil 3. místo, čtvrtkařka LADA VONDROVÁ 6. místo a tyčkařka AMÁLIE ŠVÁBÍKOVÁ 10. místo.

Všichni jsou i členy Victorie VSC.

MOC GRATULUJEME!

Publikováno 7.11.2021

Oddílové příspěvky na období 2022-2025

Výbor oddílu schválil výši příspěvků na období 2022-2025 následovně:

 • členové oddílu USK Praha a/nebo Victoria VSC (dorostenecké kategorie a starší, tj.ročníky 2006 a starší): 500,-Kč/měsíc = 6000,- Kč/rok
 • hostující atleti/tky v USK, trénující na Strahově: 500,-Kč/měsíc = 6000,- Kč/rok

        Žákovské kategorie a mladší​

 • ročníky 2007 – 2010: 500,-Kč/měsíc (10 měsíců) = 5000,-Kč/rok
 • žáci sportovních tříd ZŠ a MŠ Věry Čáslavské 250,-Kč/měsíc (10 měsíců) = 2500,-Kč
 • přípravka (ročníky 2011 a mladší): 500,-Kč/měsíc (8 měsíců) = 4000,-Kč (platí 2x 2000 Kč)
   
 • Členové oddílu netrénující na Strahově: 2000,-Kč/rok
 • Nečlenové oddílu USK Praha a VSC Victoria trénující na Strahově: 12000,-Kč/rok
 • Ostatní členové (trenéři, funkcionáři, rozhodčí): 2000,-Kč/rok

Způsob platby: bezhotovostně na účet oddílu 1922390329/0800, variabilní symbol 150, do kolonky informace pro příjemce je nutné uvést jméno člena oddílu!!! Nečlenové oddílu a členové VSC bez oddílové příslušnosti v USK Praha mohou uhradit příspěvky na základě vystavené faktury kmenovému oddílu.

Termín platby: přípravka do 20. 11. 2021 a do 13. 2. 2022, ostatní nejpozději do 15. prosince 2021.

Slevy na příspěvcích: za každého člena rodiny je při dvou a více členech sleva 1000,-Kč/osoba. Po vzájemné dohodě je možné uhradit příspěvky ve splátkovém režimu.

V případě vládních nařízení v souvislosti s pandemií Covid 19, která omezí činnost na období minimálně jednoho měsíce, přijme výbor oddílu odůvodněná opatření.

Za Výbor oddílu USK Praha: Jan Ruda, předseda 

Publikováno 3.11.2021

KONFERENCE ODDÍLU USK PRAHA

Výroční konference atletického oddílu USK Praha konaná dne 7. října 2021 schválila tato usnesení:

 • Výbor atletického oddílu USK Praha bude pro příští 4 roky pracovat v tomto složení:
  Předseda: JAN RUDA
  Členové:  FRANTIŠEK PTÁČNÍK, JANA MOBERLY, PAVEL SLUKA, JAN SUTNAR
  Konference dává tomuto výboru mandát k řízení atletického oddílu mezi konferencemi
   
 • Konference vzala na vědomí zprávu o činnosti za uplynulé volební období a zprávu o hospodaření oddílu
 • Konference schválila delegáty pro Výroční konferenci USK Praha:
  Jan Ruda, Jan Sutnar, Jana Moberly, Pavel Sluka
 • Konference pověřuje nový výbor:
  - řešením problematiky malého stadionu vedle přetlakové haly
  - maximálním a efektivním využitím vypisovaných grantových titulů
  - hospodařením s vyrovnaným rozpočtem

Z počtu 55 pozvaných delegátů bylo přítomno 35.
Konference byla usnášeníschopná a výsledky voleb jsou platné pro další 4leté období.

Publikováno 19.10.2021

VOLEBNÍ KONFERENCE USK PRAHA

OZNÁMENÍ
o konání Volební konference atletického oddílu Univerzitního sportovního klubu Praha, spolek

Termín konání: čtvrtek 7. října 2021 od 17:30hodin

Místo konání: Presscentrum, tribuna stadionu Evžena Rošického, vchod A3, Diskařská ulice

Program konference:

 1. Úvod, schválení programu jednání
 2. Zpráva předsedy oddílu o jeho činnosti
 3. Zpráva hospodáře oddílu o hospodaření oddílu
 4. Představení kandidátů, doplnění kandidátky
 5. Volba členů výboru
  - předseda oddílu
  - místopředseda oddílu
  - jednatel oddílu
  - členové výboru
 6. Diskuse, různé

 

Konference se může zúčastnit člen oddílu starší 18let, mladší členové pouze bez hlasovacího práva.

Oznámení o konání konference je zveřejněno na webových stránkách oddílu a rozesláno emailem pozvaným členům. Členové potvrdí emailem svou účast na konferenci nejpozději v pondělí 4. října 2021 na email jana.moberly@seznam.cz.

Kandidáti do výboru oddílu:
Předseda oddílu              Jan Ruda
Místopředseda oddílu     František Ptáčník
Jednatelka oddílu            Jana Moberly
Člen výboru                     Pavel Sluka

Kandidátku lze doplnit:
- zasláním kandidatury do 4. října 2021 na email jana.moberly@seznam.cz
- osobně do zahájení volby výboru oddílu
Navržený kandidát musí s kandidaturou souhlasit.

za oddíl USK Praha:  Mgr. Pavel Sluka

Publikováno 20.9.2021

MČR ŽACTVA

Z MČR žáků a žákyň, které se konalo 18.-19.září v Mladé Bolaslavi, putují do našeho oddílu 2 bronzové medaile. Zasloužily se o ně: APOLENA ŠVÁBÍKOVÁ - skok o tyči a štafeta 4x60 m ve složení DANĚČKOVÁ, VESELKOVÁ, KRAMOSILOVÁ a HOFFMANOVÁ.

Další finálová umístění vybojovali:
4.místo - štafeta 4x60m chlapců Vojáček, Koptík, Hochman a Bednář
6.místo - Šimon Matoušek výška
6.místo - Lukáš Koptík dálka
7.místo - Sylvie Daněčková 60m
8.místo - Filip Vojáček 60m a 200m př.

Gratulujeme atletům a atletkám! Děkujeme trenérům!

Publikováno 19.9.2021

MČR družstev

V neděli 5. září se v Břeclavi konalo MČR družstev. Družstvo žen, jehož hlavním oporami jsou členky Victoria VSC, vyhrálo a získalo 20. titul v řadě! Celkově je to pro náš oddíl 31. titul. MOC GRATULUJEME VŠEM ATLETKÁM! Děkujeme Janě Moberly za vedení družstva a osobním trenérům za přípravu závodnic.

Publikováno 5.9.2021

HLEDÁME NOVÉ ČLENY

Hlásit se mohou děti (od 6 let - 1. třída ZŠ), mládež i dospělí.

Působíme hlavně na Strahově, kde trénují oddíly žactva, mládeže a dospělých. Přípravku (děti 6 - 11 let) máme při ZŠ a MŠ Věry Čáslavské na Petřinách. S touto školou spolupracujeme dlouhodobě. Děti, které rády sportují a chtějí se věnovat atletice, se mohou od 6. ročníku zařadit do sportovní třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku. Více informací je uvedeno na webové stránce školy www.petrinyjih.cz.

Atleti/atletky žákovské kategorie od 12 let a starší pravidelně sportují na strahovských stadionech Přátelství a Evžena Rošického nebo v přetlakové hale. V strahovském sportovním areálu se připravují i top atleti –
reprezentanti z našeho oddílu zařazení do Vysokoškolského sportovního centra Victoria.

Ne každý se samozřejmě stane reprezentantem, ale to nevadí. Členové oddílu se sice hlavně připravují na závodění a soutěžení, ale máme i skupiny mladých atletů, kteří objevují krásu atletiky bez závodních ambicí.

Tréninky vždy vedou vyškolení a zkušení  trenéři a trenérky.

Oddíl atletiky USK Praha také organizuje mnoho atletických závodů, jako jsou mítink Praga Academika pro dospělé, Vánoční hala pro žactvo či  Jarní běh Hvězdou pro všechny kategorie.

Pokud se chceš stát naším členem nebo jen potřebuješ doplnit informace, kontaktuj nás!

email: uskatletika@email.cz
mobil: 602 946 212 (trenérka Iveta Rudová), 602 245 359 (trenér Jan Ruda)

Kontaktovat také můžete přímo trenéry jednotlivých skupin. Časy tréninků a kontakty na trenéry najdete ZDE. 

Tréninky přípravky a žactva začnou v týdnu od 13. září! V tomto týdnu mohou také noví zájemci přijít a absolvovat zkušební trénink.

Publikováno 29.8.2021
Zobrazit další

Pro členy


Masáže
Provoz RHB VSC


Provoz rehabilitace VSC VICTORIA

Pondělí až pátek od 9:00 do 19:00

  mokrá část RHB: Po-Pa  9:00-19:30, sauna se spouští od 15:00 (dříve na vyžádání) poslední vstup možný v 18:45

 • striktní dodržování hygienicko-protiepidemiologických pravidel (mytí rukou, osobní hygiena)
   
 • žádáme také všechny, kteří mají v plánu navštívit RHB a jsou „nemocní“ či byli v kontaktu s nemocnými, aby návštěvu odložili (to samé platí pro všechny, co v poslední době pobývali v zahraničí)

 

 


Kontakty RHB - CoubertinePartneři Top