USK Praha

Mládež

Univerzitní sportovní klub a Vysokoškolské sportovní centrum.

Více o nás

Mládež

Atletický oddíl USK Praha zajišťuje sportovní přípravu pro všechny kategorie mládeže. První adepty o královnu sportu přijímáme od začátku školní docházky v atletických přípravkách (6-10 let). 

Mladší žactvo (10-13 let) již získává a systematicky rozvíjí pohybové schopnosti a atletické dovednosti, které se rozšiřují a prohlubují ve sportovní přípravě u kategorie staršího žactva (14-15 let). Atleti obou těchto kategorií, včetně žáků (6. – 9. sportovních tříd) při ZŠ Věry Čáslavské, Petřiny-jih jsou zařazeni do sportovního střediska při USK Praha.

Sportovní příprava u dorostenecké a juniorské kategorie je již úzce specializovaná dle individuálních předpokladů jednotlivce. Nejúspěšnější členové této kategorie jsou zařazováni do systému talentované mládeže – Sportovní centrum mládeže (SCM) či VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum.

Všechny uvedené kategorie trénují vyškolení a zkušení trenéři.


Stránky VSC: http://www.vsc.cz

Přípravka

Atletická přípravka (6-11 let)

Sportovní příprava atletické přípravky je vedena formou soutěží a her, které rozvíjejí pohybové schopnosti – (rychlost, vytrvalost, sílu a koordinaci). Tréninky probíhají na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské (Šantrochova 2, Praha 6), kde jsou pro tento druh sportovní přípravy ideální podmínky. Se zmíněnou školou dlouhodobě úzce spolupracujeme, neboť jsou zde zřízeny od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku.

Tréninky a trenéři (4 a 5. třída):

úterý 15:00 -16:00  a čtvrtek 15:15-16:15

Mgr. Lukáš Slavík 723210354

 

Tréninky a trenéři (2. a 3.třída):

pondělí 14:00 -15:00  a pátek 14:00-15:30

Mgr. Lukáš Slavík 723210354

 

Tréninky a trenéři (1.třída):

pátek: 14:00 – 15:30

Havlová Zuzana 732508368

 

ŽACTVO

Atletický oddíl USK Praha úzce spolupracuje se základní školou Věry Čáslavské -Petřiny–jih. Žáci sportovních tříd (6. – 9. třída) ZŠ Petřiny–jih jsou členy sportovního střediska při USK Praha. Výhodou docházky do ZŠ  je skutečnost, že její žáci mají v rámci školního rozvrhu 4 hodiny Tělesné výchovy týdně + odpolední sportovní přípravu. Úkolem sportovních tříd je optimální propojení sportovní přípravy se vzdělávacím procesem, o čemž svědčí velmi dobrá úspěšnost přijetí na střední školy.

ŽACTVO

Starší žactvo (14-15 let)

Tréninky – sportovní příprava probíhá 3x v týdnu v areálu Strahova. Mladí atleti k tréninku využívají stadion Přátelství, atletickou přetlakovou/nafukovací halu a přilehlý Malý stadion. Příprava je v podzimních měsících zaměřena na všeobecný rozvoj pohybových schopností  (rychlost, síla, vytrvalost a koordinace). Zimní měsíce  vyplňuje nácvik, zdokonalování atletických disciplín a také halové závody. Na jaře a v létě se navíc náplň tréninků rozšiřuje o dlouhé hody a přidávají se soutěže družstev. V průběhu roku absolvují mladí atleti podzimní kondiční soustředění,  jarní atletické soustředění a letní kondičně atletický výcvikový tábor.

STARŠÍ ŽACTVO 
Tréninky a trenéři:
pondělí, středa 16:00-17:30
pátek 15:30-17:00

vedoucí trenér: Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

 

Mladší žactvo (12 - 13 let)

Sportovní příprava probíhá  v zimních měsících (listopad - březen) 2x týdně v areálu ZŠ Věry Čáslavské (Praha 6, Šantrochova 2), kde jsou pro děti ideální podmínky – velká a malá tělocvična, atletický areál s 200m dlouhou tartanovou dráhou a v blízkosti je obora Hvězda. Příprava je zaměřena na všeobecný rozvoj dětí – gymnastika, hry, soutěže. Od dubna do června a v září - říjnu trénujeme speciální atletické dovednosti na Strahově (stadion Přátelství) a také závodíme. 

MLADŠÍ ŽACTVO 
Tréninky a trenéři:
úterý a čtvrtek 16:00 - 17:30

vedoucí trenér: Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

 

 

 

ŽACTVO

Starší žactvo (14-15 let)

Tréninky – sportovní příprava probíhá 3x v týdnu v areálu Strahova. Mladí atleti k tréninku využívají stadion Přátelství, atletickou přetlakovou/nafukovací halu a přilehlý Malý stadion. Příprava je v podzimních měsících zaměřena na všeobecný rozvoj pohybových schopností  (rychlost, síla, vytrvalost a koordinace). Zimní měsíce  vyplňuje nácvik, zdokonalování atletických disciplín a také halové závody. Na jaře a v létě se navíc náplň tréninků rozšiřuje o dlouhé hody a přidávají se soutěže družstev. V průběhu roku absolvují mladí atleti podzimní kondiční soustředění,  jarní atletické soustředění a letní kondičně atletický výcvikový tábor.

STARŠÍ ŽACTVO 
Tréninky a trenéři:
pondělí, středa 16:00-17:30
pátek 15:30-17:00

vedoucí trenér: Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

 

Mladší žactvo (12 - 13 let)

Sportovní příprava probíhá  v zimních měsících (listopad - březen) 2x týdně v areálu ZŠ Věry Čáslavské (Praha 6, Šantrochova 2), kde jsou pro děti ideální podmínky – velká a malá tělocvična, atletický areál s 200m dlouhou tartanovou dráhou a v blízkosti je obora Hvězda. Příprava je zaměřena na všeobecný rozvoj dětí – gymnastika, hry, soutěže. Od dubna do června a v září - říjnu trénujeme speciální atletické dovednosti na Strahově (stadion Přátelství) a také závodíme. 

MLADŠÍ ŽACTVO 
Tréninky a trenéři:
úterý a čtvrtek 16:00 - 17:30

vedoucí trenér: Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

 

 

 

 Top