USK Praha

Mládež

Univerzitní sportovní klub a Vysokoškolské sportovní centrum.

Více o nás

Mládež

Atletický oddíl USK Praha zajišťuje sportovní přípravu pro všechny kategorie mládeže. První adepty o královnu sportu přijímáme od začátku školní docházky v atletických přípravkách (6-10 let). U této věkové kategorie se snažíme využívat prvky všeobecné a herní formy přípravy, sadu KIDS athletics atd.

 

Mladší žactvo (10-13 let) již získává a systematicky rozvíjí pohybové schopnosti a atletické dovednosti, které se rozšiřují a prohlubují ve sportovní přípravě u kategorie staršího žactva (14-15 let). Atleti obou těchto kategorií, včetně žáků (6. – 9. sportovních tříd) při ZŠ Petřiny-jih jsou zařazeni do sportovního střediska při USK Praha.

 

Sportovní příprava u dorostenecké a juniorské kategorie je již úzce specializovaná dle individuálních předpokladů jednotlivce. Nejúspěšnější členové této kategorie jsou zařazováni do systému talentované mládeže – Sportovní centrum mládeže (SCM) či VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum.

 


Stránky VSC: http://www.vsc.cz

Přípravka

Atletická přípravka (6-11 let)

Sportovní příprava atletické přípravky je vedena formou soutěží a her, které rozvíjejí pohybové schopnosti – (rychlost, vytrvalost, sílu a koordinaci). Tréninky probíhají na ZŠ a MŠ Věry Čáslavské (Šantrochova 2, Praha 6), kde jsou pro tento druh sportovní přípravy ideální podmínky. Se zmíněnou školou dlouhodobě úzce spolupracujeme, neboť jsou zde zřízeny od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy se zaměřením na atletiku.

 

Tréninky a trenéři (4-5. třída):

úterý 15:00 -16:00  a čtvrtek 15:15-16:15

Mgr. Lukáš Slavík 723210354

Jiří Doležal 775910827

 

Tréninky a trenéři (3.třída):

pondělí 14:00 -15:00  a pátek 14:30-15:30

Mgr. Lukáš Slavík 723210354

Jiří Doležal 775910827

 

Tréninky a trenéři (2.třída):

čtvrtek: 14:30 - 16:00

Zuzana Havlová 732508368

Mgr. Lukáš Slavík 723210354

Nikola Suchelová, Kateřina Chrpová

 

Tréninky a trenéři (1.třída):

pátek: 14:15 – 15:45

Havlová Zuzana 732508368

Kundrátová Iveta, Smíšková Lucie

Sportovní třídy

Atletický oddíl USK Praha úzce spolupracuje se základní školou Věry Čáslavské -Petřiny–jih. Žáci sportovních tříd (6. – 9. třída) ZŠ Petřiny–jih jsou členy sportovního střediska při USK Praha. Výhodou docházky do ZŠ Petřiny–jih je skutečnost, že její žáci mají v rámci školního rozvrhu 4 hodiny Tělesné výchovy týdně + odpolední sportovní přípravu. Úkolem sportovních tříd je optimální propojení sportovní přípravy se vzdělávacím procesem, o čemž svědčí velmi dobrá úspěšnost přijetí na střední školy.

Sportovní středisko

Atletický oddíl USK Praha je jedním z 33 oddílů v ČR, u kterých fungují tzv. sportovní střediska. Cílem sportovního střediska je podchycení a výchova talentované mládeže. Ve sportovním středisku jsou zařazené děti kategorie mladšího a staršího žactva. Členové sportovního střediska jsou nejen žáci ZŠ Petřiny–jih, se kterou úzce spolupracujeme, ale také žáci ostatních základních škol a víceletých gymnázií. Výhodou docházky do ZŠ Petřiny–jih je skutečnost, že její žáci mají v rámci školního rozvrhu 4 hodiny Tělesné výchovy týdně + odpolední sportovní přípravu, při zachování optimálního propojení se vzdělávacím procesem, o čemž svědčí velmi dobrá úspěšnost přijetí na střední školy.

 

Starší žactvo (14-15 let)

Tréninky – sportovní příprava probíhá 3x v týdnu v areálu Strahova. Mladí atleti k tréninku využívají stadion Přátelství, tunel stadionu Evžena Rošického a atletickou nafukovací halu. Příprava je v podzimních měsících zaměřena na všeobecný rozvoj schopností – rychlost, síla, vytrvalost a koordinace. Zimní měsíce vyplňuje nácvik, zdokonalování atletických disciplín a halové závody. Na jaře a v létě se navíc náplň rozšířuje o dlouhé hody a atletické soutěže družstev. V průběhu roku absolvují mladí atleti podzimní kondiční soustředění, zimní lyžařský kurs, jarní atletické soustředění a letní kondičně atletický výcvikový tábor.

 

Tréninky a trenéři:

pondělí, středa, pátek 15-16:30

Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

Jan Ruda 602245359

 

Mladší žactvo (12-13 let)

Sportovní příprava probíhá 2x týdně v areálu ZŠ Petřiny-jih, kde jsou pro děti ideální podmínky – velká a malá tělocvična, atletický areál s 200m dlouhou tartanovou dráhou a v blízkosti je obora Hvězda. Příprava je zaměřena na všeobecný rozvoj dětí – gymnastika, hry, soutěže. V jarním období směřuje tréninkové zatížení k atletickým závodům. Základy techniky jednotlivých atletických disciplín jsou hlavní náplní v období března až června a září.

 

Tréninky a trenéři:

úterý a čtvrtek: 16-17:30

Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

Sportovní středisko

Atletický oddíl USK Praha je jedním z 33 oddílů v ČR, u kterých fungují tzv. sportovní střediska. Cílem sportovního střediska je podchycení a výchova talentované mládeže. Ve sportovním středisku jsou zařazené děti kategorie mladšího a staršího žactva. Členové sportovního střediska jsou nejen žáci ZŠ Petřiny–jih, se kterou úzce spolupracujeme, ale také žáci ostatních základních škol a víceletých gymnázií. Výhodou docházky do ZŠ Petřiny–jih je skutečnost, že její žáci mají v rámci školního rozvrhu 4 hodiny Tělesné výchovy týdně + odpolední sportovní přípravu, při zachování optimálního propojení se vzdělávacím procesem, o čemž svědčí velmi dobrá úspěšnost přijetí na střední školy.

 

Starší žactvo (14-15 let)

Tréninky – sportovní příprava probíhá 3x v týdnu v areálu Strahova. Mladí atleti k tréninku využívají stadion Přátelství, tunel stadionu Evžena Rošického a atletickou nafukovací halu. Příprava je v podzimních měsících zaměřena na všeobecný rozvoj schopností – rychlost, síla, vytrvalost a koordinace. Zimní měsíce vyplňuje nácvik, zdokonalování atletických disciplín a halové závody. Na jaře a v létě se navíc náplň rozšířuje o dlouhé hody a atletické soutěže družstev. V průběhu roku absolvují mladí atleti podzimní kondiční soustředění, zimní lyžařský kurs, jarní atletické soustředění a letní kondičně atletický výcvikový tábor.

 

Tréninky a trenéři:

pondělí, středa, pátek 15-16:30

Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

Jan Ruda 602245359

 

Mladší žactvo (12-13 let)

Sportovní příprava probíhá 2x týdně v areálu ZŠ Petřiny-jih, kde jsou pro děti ideální podmínky – velká a malá tělocvična, atletický areál s 200m dlouhou tartanovou dráhou a v blízkosti je obora Hvězda. Příprava je zaměřena na všeobecný rozvoj dětí – gymnastika, hry, soutěže. V jarním období směřuje tréninkové zatížení k atletickým závodům. Základy techniky jednotlivých atletických disciplín jsou hlavní náplní v období března až června a září.

 

Tréninky a trenéři:

úterý a čtvrtek: 16-17:30

Mgr. Miloslav Cymbál 607678847

Mgr. Lukáš Drbohlav 602133591

 Top